www.pktt.cz Úvodní stránka   |   Přidat k oblíbeným   |   E-mail
PKTT
DIVIZE GEO
           Geomříže
      Tuhé výztužné geomříže
      dvouosé    E'GRID BIAX
      Tuhé výztužné geomříže
      jednoosé    E'GRID UNIAX
      Tkané výztužné geomříže
      z polyesteru    PK-GRID PET
      Geomříže pro vyztužení
      asfalt. povrchů  PK-FORCE
           Geotextilie
      Tkané geotextilie
      PK-TEX
      Netkané geotextilie
      PK-NONTEX
           Protierozní / vegetační
           geomatrace
      3D protierozní / vegetační
      geomatrace    PK-MAT
           Hydroizolační fólie
      Hydroizolační
      geomembrány    PK-LINER
      Nopová hydroizolační fólie
      PK-NOP
           www.OPERNEZDI.cz
      Systém vyztužených
      opěrných stěn    PK-WALL
SYSTÉM VYZTUŽENÝCH OPĚRNÝCH STĚN PK-WALL
   
Principu vkládání výztužných prvků do jednotlivých vrstev zeminy se u stavebních konstrukcí využívá už 3000 let. K jeho bouřlivému rozvoji u konstrukcí novodobých přispěl zejména intenzivní vývoj v použití plastických hmot jako základního materiálu pro výrobu progresivních výztužných prvků - geomříží.

PK-WALL - Základní funkce a výhody
  Vyztužená zemina
  Je to zemina, do které jsou umístěny tahové geomříže tak, aby se zajistila stabilita konstrukce a minimalizovaly deformace. Aby vyztužení bylo efektivní, musí geomříž protínat potenciální roviny porušení. Přenesení tahových sil geomříží omezuje deformaci zeminy a tím zvyšuje její smykovou pevnost.
  Vysoká únosnost, stabilita
  Takto navržené opěrné stěny jsou velmi únosné a mohou být navrhovány jak pro velké výšky, tak pro velká zatížení, a to i dynamická, vznikající hlavně od dopravy. Lze u nich dosáhnout až sklonu 90 stupňů. I přes tyto zvýšené nároky se vyztužené zeminy vykazují vysokou stabilitou a faktorem bezpečnosti.


  Efektivní a ekonomické řešení
  Opakované zahraniční i domácí srovnávací studie jednoznačně prokázaly podstatně nižší stavební náklady vyztužených opěrných stěn v porovnání s konvenčními, například tížnými zdmi. Důvodem je relativně malá spotřeba materiálů, jejich nízká cena, jednoduchá a nenáročná technologie provádění či vysoká rychlost výstavby.
  Významnou předností vyztužených konstrukcí je také možnost mnohem lepšího využití stavebních pozemků. Úspora plynoucí z redukce neefektivních záborů či nevyužitelných částí pozemků hraje dnes velkou roli v úvahách moderních investorů.
PK-WALL - Komplexní dodávka systému
  Návrh, projekt, poradenství
  Naši zkušení odborníci připraví bezplatně na základě vašich podkladů základní návrh požadované konstrukce s kontrolními statickými výpočty. Při požadavku zákazníka na zhotovení celé projektové dokumentace, zajistíme ve spolupráci s autorizovanými inženýry její vypracování.
  Dodávka materiálů
  Jako výhradní distributor výztužných geomříží E'GRID a PK-GRID do nejrůznějších prestižních projektů v české a slovenské republice má naše společnost nadstandardní obchodní vztahy s dodavateli dalších součástí opěrných stěn, jako jsou pohledové betonové prvky či gabiony. Naše dodávky jsou přesné, ve špičkové kvalitě a v nejlepších dostupných cenách.
  Realizace
  Poskytnout zákazníkovi komplexní servis včetně vlastní stavební činnosti je pro nás důležitou součástí naší práce. Zkušený realizační tým dokáže zvládnout výstavbu zadané vyztužené zemní konstrukce rychle a v odpovídající kvalitě.
 
  Copyright © 2009
P.K. TECHNICKÉ TEXTILIE s.r.o.
Grafika a programování Licker pktt